Aankomende prejudiciële vragen over houdbaarheid systeem PAS

 

 

Het zal nog langere tijd duren voordat duidelijkheid komt over de houdbaarheid van het systeem van de PAS in verband met de Habitatrichtlijn. Op dit moment zijn bij de Afdeling 9 pilotzaken aanhangig waarin relevante vragen over de PAS een essentiële rol spelen. De zittingen van deze zaken hebben plaatsgevonden op 30 november en 1 december 2016. Andere, aan de PAS verwante zaken, zijn tot op heden aangehouden in afwachting van de uitkomst in de pilotzaken.

De Afdeling heeft aan de in de pilotzaken betrokken partijen laten weten dat het voornemen bestaat om prejudiciële vragen te stellen. De vragen bevinden zich nog in een concept-fase. Zodra duidelijk is hoe de definitieve formulering van de vragen gaan luiden, stel ik u daarvan op de hoogte. Daarna begint het wachten opnieuw, eerst op de conclusie van de A-G en op het arrest van het Hof van Justitie. Vervolgens moet de Afdeling ook nog uitspraak doen. Ik houd u op de hoogte. Susan