Actueel onderzoek Flora en Fauna

Wet natuurbescherming

 

In de uitspraak van de AbRvS van 4 april 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1121 gaat het om de vraag of het college in verband met een beoogde uitbreiding van een golfbaan op basis van voldoende actueel onderzoek tot de conclusie was gekomen dat geen ontheffing nodig was ingevolge art. 75 Ffw (oud). De rechtbank kwam tot het oordeel van niet, maar de Afdeling oordeelt in deze zaak anders.

In verband met het project zijn een aanzienlijk aantal onderzoeken in het kader van de Ffw is verricht. Genoemd kunnen worden onder meer ecologische onderzoeken daterend uit 2007, 2009 en 2010, alsmede diverse vleermuisonderzoeken in 2006, 2009 en 2010, en een Beheerplan met bijlagen van juli 2013.

 

De Afdeling acht onder meer van belang dat in de periode tussen de bedoelde onderzoeken en het besluit, naar niet is weersproken, geen grote veranderingen in het gebied hebben plaatsgevonden. De uitbreidingsplannen zijn vaak uitgesteld, zodat ten tijde van het besluit in het gebied niet of nauwelijks wijzigingen waren aangebracht. Onder de gegeven omstandigheden bestaat geen grond voor het oordeel dat de onderzoeksgegevens waarvan bij het besluit is uitgegaan, te gedateerd of onvolledig waren en actualisatie behoefden.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Susan