Archief 08/2015

Actualiteiten Omgevingsrecht op 6 oktober 2015 in Zwolle voor ambtenaren

24/08/2015

 

Zoals bekend bij de meeste lezers, verzorgt SAM-advocaten ieder halfjaar voor ambtenaren van gemeenten en provincies een cursus actualiteiten omgevingsrecht. Zo ook dit najaar. Vanwege de grote belangstelling wordt vanaf dit najaar een derde cursus gegeven in de regio Zwolle. Aan het bijwonen van de cursus zijn geen kosten verbonden. De cursussen vinden plaats op 17 september in Deventer, 6 oktober in Zwolle en 8 oktober in Baarn. U kunt zich opgeven bij mevrouw Sonja Dijkman via secretariaat@blokvoortadvocaten.nl en via de website: www.sam-advocaten.nl. Voor de cursus in Zwolle kunt u zich ook rechtstreeks wenden bij Susan Schaap advocatenkantoor via  contact@susanschaap.nl. Wees welkom!

> Lees meer

Planschade in relatie tot Natuurschoonwet 1928, de Boswet en de Nbw 98

24/08/2015

In de uitspraak van de AbRvS van 5 augustus 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2468, stelt appellante zich op het standpunt dat aan haar ten onrechte geen tegemoetkoming in geleden planschade is toegekend. Het gaat om een perceel dat in het oude planologische regime een agrarische bestemming had, waarvan de bestemming is gewijzigd in een bestemming ‘natuur’. Appellante bestrijdt de juistheid van het advies van SAOZ waarin de waarde van het perceel is bepaald en waarbij rekening is gehouden met de wettelijke beperkingen van de Natuurschoonwet 1928 en de Boswet. De conclusie is dat er geen sprake is van waardevermindering.

> Lees meer