Archief 09/2015

Te laat herstel na tussenuitspraak wordt toch betrokken bij einduitspraak

30/09/2015

In de uitspraak van de AbRvS van 30 september 2015, nr. 201309543/1/R2 heeft de Afdeling bij tussenuitspraak van 24 december 2014, nr. 201309543/1/R2 aan de staatsecretaris opgedragen om binnen 16 weken na verzending van de tussenuitspraak het daarin omgeschreven gebrek te herstellen  in het bestreden besluit. De termijn van deze opdracht eindigde op 14 april 2015.

 

> Lees meer

Inhoud intrekkingsbesluit Nbw vergunning onvoldoende voor borging stikstof

21/09/2015

 

In de uitspraak van de AbRvS van 16 september 2015, nr. ECLI:NL:RVS:2015:2928, wordt een Nbw vergunning gedeeltelijk ingetrokken onder de voorwaarde dat de vrijgekomen ammoniakproductierechten kunnen worden ingezet voor te verlenen Nbw vergunningen voor drie andere agrarische bedrijven. Het is vaste rechtspraak dat deze vorm van saldering is toegestaan, zij het onder de voorwaarde dat er een directe samenhang bestaat tussen de intrekking van de toestemming en de verlening van de vergunning. De samenhang kan worden aangenomen als de toestemming voor het saldo gevende bedrijf daadwerkelijk is of zal worden ingetrokken ten behoeve van de oprichting van het saldo ontvangende bedrijf. Dit kan onder meer blijken uit een intrekkingsbesluit of uit een overeenkomst.

 

> Lees meer

Actualiteiten Omgevingsrecht op 6 oktober 2015 in Zwolle voor ambtenaren

09/09/2015

Zoals bekend bij de meeste lezers, verzorgt SAM-advocaten ieder halfjaar voor ambtenaren van gemeenten en provincies een cursus actualiteiten omgevingsrecht. Zo ook dit najaar. Vanwege de grote belangstelling wordt vanaf dit najaar een derde cursus gegeven in de regio Zwolle. Aan het bijwonen van de cursus zijn geen kosten verbonden. De cursussen vinden plaats op 17 september in Deventer, 6 oktober in Zwolle en 8 oktober in Baarn. U kunt zich opgeven bij Susan Schaap via contact@susanschaap.nl en via de website: www.sam-advocaten.nl.  Wees welkom!

> Lees meer

Nbw vergunning voor kolengestookte elektriciteitscentrale RWE in Eemshaven

09/09/2015

 

Aan de uitgebreide uitspraak van de AbRvS van 9 september 2015, nr. 201304768/2/R2 gaat een lange voorgeschiedenis vooraf. Een eerdere Nbw 98 vergunning werd in augustus 2011 door de Afdeling vernietigd (nrs. 200900425/1 en 200902744/1).  In april 2014 deed de Afdeling een tussenuitspraak nr. 201304768/1) De Afdeling was (onder meer) van oordeel dat nog onderzocht moest worden of de stikstofuitstoot van de elektriciteitscentrale schadelijke gevolgen heeft voor de Natura 2000-gebieden Lieftinghsbroek en Drouwenerzand. De tussenuitspraak heeft geleid tot aanvullend onderzoek en aan de vergunning verbonden voorschriften. Vanwege de lengte van deze actualiteitenrubriek worden slechts een paar opvallende onderdelen besproken

 

> Lees meer

Terechte weigering Nbw vergunning op grond van art. 19e (vanwege uitsterfbeleid in PKB)

03/09/2015

 

In de uitspraak van de AbRvS van 2 september 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2778 is een geweigerde Nbw vergunning aan de orde voor het aanlanden van strandgapers (in zee levende tweekleppige weekdieren), die worden geoogst bij het mechanisch winnen van zeepieren. De vergunning is door de staatsecretaris geweigerd op basis van de belangenafweging die hij heeft gemaakt op grond van art. 19e Nbw.

.

> Lees meer