Archief 11/2015

ADC toets hoogwatergeul en Reevedam en recreatieve verbinding vaarroute

26/11/2015

 

In navolging van de tussenuitspraak van 11 februari 2015 waarin de Afdeling heeft overwogen dat de beoogde uitvoering van het projectplan voor wat betreft de hoogwatergeul en de Reevedam in Kampen alleen doorgang kan vinden als aan de ADC-criteria wordt voldaan, heeft de Raad het rapport ADC-toets ten grondslag gelegd aan de betreffende besluitvorming. In de uitspraak van de Afdeling van 25 november 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3623 wordt aan de ADC-criteria getoetst.

 

> Lees meer

Samenhangende zaken als bedoeld in art. Bpb

26/11/2015

 

In de uitspraak van de AbRvS  van 25 november, ECLI:NL:RvS:2015:3590 gaat het om de toekenning van de vergoeding voor de kosten in zeven bestreden besluiten (Nbw vergunningen) in bezwaar. Door appellant wordt gesteld dat het college zich ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat in deze gevallen sprake is van samenhangende zaken als bedoeld in artikel 3 van het Besluit proceskosten bestuursrecht (Bpb). Hierdoor zou het college te weinig proceskosten hebben vergoed. Tegen deze besluiten zijn afzonderlijke bezwaarschriften ingediend en aan de zeven primaire besluiten ligt niet hetzelfde feitensubstraat ten grondslag zodat van samenhangende zaken geen sprake zou zijn, zo wordt gesteld.

 

 

> Lees meer

Exclaveringsformule Natura 2000-gebied: uitbreiding van bestaande tuinen onvoldoende aangetoond

20/11/2015

Exclaveringformule Natura 2000-gebied: uitbreiding van bestaande tuinen onvoldoende aangetoond

In de uitspraak van de AbRvS van 18 november 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3549 wordt een door het college van GS van Zuid Holland opgelegde last onder dwangsom bestreden wegens strijd met de Natuurbeschermingswet. Het gaat (onder meer) om een vergroting van de tuinen door middel van het plaatsen van een hekwerk en het storten van stoffen in het Natura 2000-gebied “Westduin &Wapendal”.

 

> Lees meer