Archief 01/2016

Negatieve effecten van instandhoudingsmaatregelen in passende beoordeling en de PAS

27/01/2016

 

 

In de uitspraak van 27 januari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:170 zijn de Nbw vergunningen (art. 16 en art. 19d Nbw) voor de oprichting van een nieuwe electriciteitscentrale op de Maasvlakte in Rottterdam aan de orde. Deze vergunningen zijn eerder bij uitspraak van 30 oktober 2013, nrs 201203812/1/R2 en 201203820/1/R2 vernietigd.

De gronden van het beroep richten zich in deze procedure met name tegen de beoordeling van de effecten van de stikstofdepositie in de herziene passende beoordeling, met name gelet op de instandhoudingsmaatregelen en de aanvullende maatregelen. Enkele aspecten van deze uitspraak worden in deze flits belicht.

 

> Lees meer

Beginsel van relativiteit in relatie tot art. 47 Nbw en het belanghebbende begrip

13/01/2016

 

In de uitspraak van de AbRvS van 13 januari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:57 is een bestemmingsplan gelijktijdig vastgesteld met de verlening van een omgevingsvergunning voor het veranderen van een vleeskuikenbedrijf te Hardenberg. Het gaat om een uitbreiding van acht naar veertien stallen waardoor het bedrijf in totaal 558.000 vleeskuiken kan houden.

 

> Lees meer

Strijd met goede procesorde

06/01/2016

 

In de uitspraak van de AbRvS van 23 december 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3993 komt de Afdeling tweemaal tot het oordeel dat sprake is van strijd met een goede procesorde. In deze zaak wordt een verleende Nbw vergunning bestreden.

 

> Lees meer