Archief 04/2016

Gesloten saneringsovereenkomst: samenhang tussen saldo gevend en saldo ontvangend bedrijf?

15/04/2016

 

In de uitspraak van de AbRvS van 13 april 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1009 richten appellanten zich tegen de externe saldering die heeft plaatsgevonden ten behoeve van een verlening van een Nbw 98 vergunning. De stelling is dat het college niet-bestaande emissierechten betrekt. Het college zou er ten onrechte geen rekening mee hebben gehouden dat de saldo gevende veehouderij al geruime tijd buiten gebruik is gesteld vanwege een opgestelde saneringsovereenkomt, waarbij aan de vergunninghouder een vergoeding is toegekend.

 

 

 

> Lees meer

Externe saldering en art. 19 j, vijfde lid Nbw 98

06/04/2016

 

In de uitspraak van de Voorzieningenrechter van de AbRvS van 4 april 2016, nr. 201600623/2/R2 is een bestemmingsplan vastgesteld en een omgevingsvergunning verleend voor onder meer het bouwen van een melkveebedrijf met bedrijfswoning. De besluiten zijn gecoördineerd voorbereid en bekendgemaakt.

Appellanten brengen naar voren dat de passende beoordeling, die in het kader van het bestemmingsplan is gemaakt, onjuist en onvolledig is. In de passende beoordeling is rekening gehouden met externe saldering, terwijl bij de stukken niet de overeenkomsten zijn gevoegd waarbij de stikstofemissie van de salderingsbedrijven op de betreffende locaties is overgenomen. Het is niet duidelijk op welk moment die overeenkomsten zijn gesloten en op welk moment en in welke omvang ammoniakemissie is overgedragen.

 

> Lees meer