Archief 07/2016

SAM special natuurbescherming

18/07/2016

 

Save the date voor donderdagmiddag 17 november 2016 voor onze SAM special over de Wet natuurbescherming. Deze wet vervangt de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en Faunawet en de Boswet en treedt in werking op 1 januari 2017. Bent u er al klaar voor? De advocaten van SAM praten u bij en beantwoorden uw vragen op deze bijeenkomst. Na de zomervakantie volgt meer informatie.

> Lees meer

Kans op overtreding Nbw 98 leidt niet tot voorlopige voorziening (besluit tot handhaving)

09/07/2016

Kans op overtreding Nbw leidt niet tot voorlopige voorziening (besluit tot handhaving)

In deze uitspraak van de voorzieningenrechter van de AbRvS gaat het om een afgewezen verzoek om handhaving van de Vogelbescherming tegen de jachtaktehouders die gebruik maken van een ontheffing op grond van de Ffw, die op 3 oktober 2014 is verleend wegens overtreding van artikel 19d Nbw 98. Het aan de orde zijnde verzoek strekt ertoe dat de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treft, waarbij het college wordt opgedragen een besluit tot handhaving te nemen wegens overtreding van de Nbw 1998.

 

 

 

> Lees meer

Les van de Afdeling ter voorkoming van dubbel gebruik stikstofrechten

01/07/2016

 

In de uitspraak van de AbRvS van 29 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1819 gaat het om een verleende Nbw vergunning waarmee rekening is gehouden met externe saldering. Geregeld is dat de intrekking van de vergunning voor het houden van 635 legkippen ten behoeve van de vergunninghouder wordt geëffectueerd zodra de Nbw vergunning is verleend en deze van kracht en onherroepelijk is. Met deze formulering is beoogd te voorkomen dat een dubbele ammoniakuitstoot in de fase tussen de definitieve intrekking van de vergunning van het saldogevende bedrijf en de verlening en inwerkingtreding van de vergunningen voor het saldo-ontvangende bedrijf wordt voorkomen.

 

> Lees meer