Archief 11/2016

beslissing op bezwaar, zonder verzoek om nadere gegevens, in strijd met het beginsel zorgvuldigheid

23/11/2016

 

Beslissing op bezwaar, zonder verzoek om nadere gegevens, in strijd met beginsel zorgvuldigheid

In de uitspraak van de AbRvS van 16 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3068 is een weigering van een aanvraag om een schapen- en nertsenhouderij uit te breiden, aan de orde. Het primaire betoog is dat GS ten onrechte de mitigerende maatregelen in de passende beoordeling buiten beschouwing hebben gelaten. Het gaat om externe salderingsmaatregelen waarvoor de gedeeltelijke intrekking van verschillende vergunningen en toestemmingen van omringende agrarische bedrijven, nodig is.

 

 

> Lees meer

Last tot intrekking machtiging aan faunabeheereenheid is geen besluit art. 1:3 Awb

02/11/2016

 

In de uitspraak van de AbRvS van 2 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016 gaat het om de vraag of een door GS opgelegde last aan de Faunabeheereenheid Gelderland om de aan appellant verleende machtigingen in te trekken en hem geen machtigingen te verlenen, kan worden aangemerkt als appellabel besluit in de zin van art. 1:3 Awb. Reden was dat appellant lokvoer aan grofwild had verstrekt in een periode dat dit niet was toegestaan.

Van belang is dat op grond van artikel 68, vierde lid, Ffw een ontheffing slechts wordt verleend aan een faunabeheereenheid. Aan de ontheffing van 21 juni 2010 heeft het college voorschriften verbonden. Op grond hiervan machtigt de faunabeheereenheid natuurlijke personen om de ontheffing te gebruiken door afgifte van een schriftelijke machtiging.

 

> Lees meer

Onherroepelijke Nbw 98 vergunning voor de aanleg van de rondweg en het bedrijventerrein De Kolk!

01/11/2016

Susan Schaap feliciteert de gemeente Nunspeet van harte met het behaalde resultaat: de Nbw 98 vergunning voor het aanleggen van een oostelijke rondweg en het bedrijvennterrein De Kolk is een feit! Hierbij heeft de gemeente niet alleen aanzienlijk geïnvesteerd in de natuur, maar ook gezorgd voor voldoende draagkracht bij haar burgers: van harte!! Dank ook voor het gestelde vertrouwen en voor de prettige samenwerking!

> Lees meer