Archief 05/2017

De Afdeling stelt prejudiciële vragen over PAS, maar schorst geen vergunning

18/05/2017

 

 

In twee lezenswaardige en omvangrijke verwijzingsuitspraken van 17 mei 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:1259 en 1260) stelt de Afdeling de al aangekondigde prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie over de houdbaarheid van de PAS in verband met de Habitatrichtlijn. De beantwoording is van zeer groot belang voor de vraag of en in hoeverre projecten waar stikstofneerslag een rol speelt, uitvoerbaar zijn. De Afdeling heeft op dit moment ongeveer 200 zaken in behandeling waarin de deugdelijkheid van het PAS-systeem een rol speelt.  Deze zaken worden aangehouden in afwachting van de beantwoording van het Hof.  Om die reden heeft de Afdeling aan het Hof verzocht om de vragen met voorrang te behandelen.

In de zaken waarin de prejudiciële vragen zijn gesteld gaat het enerzijds om veehouderijen die op basis van de PAS een natuurvergunning verleend hebben gekregen. Anderzijds gaat het om het weiden van vee en het bemesten van gronden waarvoor ingevolge de PAS geen vergunning is benodigd.

 

> Lees meer