Archief 09/2017

Half jaarlijks mini-symposium op 5 oktober in Zwolle

22/09/2017

Het halfjaarlijkse symposium Actualiteiten omgevingsrecht staat weer voor de deur. Er zijn drie bijeenkomsten: – 21 september in Deventer, verzorgd door Janike Haakmeester en Monique Blokvoort; – 5 oktober in Zwolle (Dominicanenklooster, Assendorperstraat 29). Verzorgd door Susan Schaap en Rob Wertheim. Er zijn nog enkele plekken. Aanmelden kan via contact@susanschaap.nl. – 12 oktober in Baarn (Kasteel Groeneveld, Groeneveld 2). Janike Haakmeester en Monique Blokvoort. Aanmelden kan via secretariaat@blokvoortadvocaten.nl. Het symposium duurt van 13.00 tot 16.30u met na afloop een drankje/gelegenheid tot napraten. Deelname is gratis voor juristen en juridisch beleidsmedewerkers bij overheden. Wij zullen u bijpraten over de belangrijkste onderwerpen aan de hand van actuele uitspraken vanaf maart 2017. Onderwerpen die dit keer aan de orde zullen komen zijn bijvoorbeeld ontwikkelingen rondom Crisis-en-herstelwetplannen, vergunningvrij bouwen en kruimelafwijkingen, discussies rondom windmolens, Dienstenrichtlijn en evenementen en de laatste ontwikkelingen op het gebied van de ladder voor duurzame verstedelijking. Wij hopen u (wederom) tijdens een van de bijeenkomsten te ontmoeten!

> Lees meer

Opname emissieplafond in bestemmingsplan is onvoldoende om goede ruimtelijke ordening te waarborgen

06/09/2017

Opname emissieplafond in bestemmingsplan is onvoldoende om goede ruimtelijke ordening te waarborgen

 

In de uitspraak van 6 september 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2413 buigt de Afdeling zich over een herstelbesluit van de raad van Bronckhorst inzake het bestemmingsplan “Buitengebied”, dat naar aanleiding van de uitspraak van de Voorzieningenrechter van 4 april 2017, ECLI:NL:2016:1012 is genomen omdat onduidelijkheid bestond over de salderingsberekening.

Tegen het herstelbesluit wordt naar voren gebracht dat in de betreffende planregels geen dieraantallen worden genoemd, maar alleen wordt voorzien in een emissieplafond. Hierdoor kunnen meer dieren worden gehuisvest in de stallen, bijvoorbeeld indien een emissiearmer stalsysteem wordt toegepast.

 

> Lees meer