Archief 11/2017

Een of twee projecten?

10/11/2017

 

In de uitspraak van de AbRvS van 8 november 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3002 speelt de vraag of een aanvraag om een Nbw 98 vergunning (oud) terecht is geweigerd omdat deze betrekking had op twee afzonderlijke projecten.

Uit de jurisprudentie van de Afdeling volgt dat een aanvraag voor een Nbw-vergunning betrekking moet hebben op alle activiteiten die tezamen één project vormen (zie ECLI:NL:RVS:2011:BR5684). Verder volgt uit de rechtspraak van de Afdeling dat de Nbw 1998 er niet aan in de weg staat dat met één besluit, op basis van één aanvraag, vergunning wordt verleend voor het realiseren van verschillende projecten of andere handelingen, mits van alle projecten en andere handelingen de effecten afzonderlijk zijn beoordeeld (zie ECLI:NL:RVS:2016:2017).

 

> Lees meer

De redactie van een machtiging

03/11/2017

 

In de zaak die heeft geleid tot de uitspraak van de AbRvS van 1 november 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2946 wordt namens MOB geprocedeerd tegen een ontgrondingsvergunning. Door de vergunninghouder wordt de ontvankelijkheid van dit beroep bestreden; de machtiging van MOB is ontoereikend omdat deze betrekking heeft op procedures omtrent veehouderijen. Naar het oordeel van de Afdeling is de machtiging inderdaad niet toereikend.

 

 

> Lees meer