Archief 12/2017

De PAS en referentiesituatie bestemmingsplan

21/12/2017

 

Vanwege de gestelde pre-judiciële vragen verschenen er afgelopen jaar niet of nauwelijks uitspraken over de werking van de PAS. Om die reden wordt de uitspraak van de AbRvS van 13 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3433 hier opgenomen.

 

> Lees meer

Noodzaak doden van damherten

20/12/2017

 

In vier afzonderlijke uitspraken van 20 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3511, 3512, 3509 en 3510 heeft de AbRvS de hoger beroepen beoordeeld tegen verleende ontheffingen voor het opzettelijk verontrusten en doden van damherten in Kennemerland-Zuid: daarin liggen aaneengesloten, van noord naar zuid, het NPZK (nationaal Park Zuid Kennemerland), de AWD (Amsterdamse Waterleiding Duinen), natuurgebied De Blink en Boswachterij Noordwijk. De provinciegrens loopt door de AWD. Volgens het faunabeheerplan bestond de populatie damherten in Kennemerland-Zuid in 2000 uit ongeveer 150 exemplaren en is de populatie toegenomen tot 3765 exemplaren in 2015, waarvan 3031 in de AWD. De populatie moet naar 1000 dieren worden teruggebracht.

 

> Lees meer

Worst-case scenario vissterfte moet zich ook werkelijk kunnen voordoen

06/12/2017

 

In deze lezenswaardige uitspraak van de AbRvS van 6 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3353 gaat het om de bouw en exploitatie van een waterkrachtcentrale in de rivier de Maas ten behoeve van het opwekken van energie. De beleidsregel watervergunningverlening waterkrachtcentrales in rijkswateren is in verband met vissterfte aan de orde.

De rechtbank heeft, in navolging van StAB, geconcludeerd dat getoetst moet worden of in een worst-case scenario voldaan wordt aan de normen voor maximale visschade en is tot het oordeel gekomen dat de minister niet deugdelijk heeft gemotiveerd dat aan de gestelde normen kan worden voldaan.

De StAB is in het kader van de vissterfte, ingegaan op een aantal factoren. Voor elke factor heeft de StAB een waarde bepaald. Uit het StAB-advie

Worst-case scenario vissterfte moet zich ook werkelijk kunnen voordoen

In deze lezenswaardige uitspraak van de AbRvS van 6 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3353 gaat het om de bouw en exploitatie van een waterkrachtcentrale in de rivier de Maas ten behoeve van het opwekken van energie. De beleidsregel watervergunningverlening waterkrachtcentrales in rijkswateren is in verband met vissterfte aan de orde.

De rechtbank heeft, in navolging van StAB, geconcludeerd dat getoetst moet worden of in een worst-case scenario voldaan wordt aan de normen voor maximale visschade en is tot het oordeel gekomen dat de minister niet deugdelijk heeft gemotiveerd dat aan de gestelde normen kan worden voldaan.

 

> Lees meer

GS belanghebbende tegen van rechtswege verleende omgevingsvergunning

06/12/2017

 

In de zaak die heeft geleid tot de uitspraak van de AbRvS van 29 november 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3274 komt GS op tegen een van rechtswege verleende omgevingsvergunning. Het gaat om het toestaan van detailhandel op een bedrijventerrein.

In eerste instantie is de van rechtswege verleende vergunning naar aanleiding van het bezwaar herroepen. De rechtbank komt in de aangevallen uitspraak evenwel tot het oordeel dat GS niet als belanghebbende kan worden aangemerkt. De rechtbank verwijst naar de omgevingsverordening waarin is bepaald dat de instructies in de omgevingsverordening niet rechtstreeks doorwerken bij de afgifte van bouwvergunningen, aanlegvergunningen en ontheffingen. Zowel B&W als GS hebben tegen dit oordeel hoger beroep ingesteld.

 

> Lees meer