Archief 03/2018

Nu toch schorsing natuurvergunningen PAS: de beer is los

14/03/2018

 

Bij uitspraak van 9 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2018 heeft de Voorzieningenrechter van de AbRvS twee natuurbeschermingswet vergunningen geschorst die zijn verleend ingevolge de PAS voor twee veehouderijen in Gelderland en Noord-Brabant.

Zoals bekend heeft de Afdeling in mei 2017 prejudiciële vragen over de PAS aan het Hof van Justitie in Luxemburg. Hoewel de Afdeling bestuursrechtspraak constateerde dat de PAS moet worden verbeterd of aangevuld, heeft zij destijds besloten om in afwachting van de antwoorden van het Hof van Justitie de verleende vergunningen niet te schorsen. De verwachting van de Afdeling was dat de uitgifte van 60% van de stikstofruimte tot 1 juli 2018 geen onomkeerbare gevolgen voor de natuur zou hebben.

 

> Lees meer