Archief 04/2018

voldoende draagkracht leefgebied zwarte specht en wespendief

05/04/2018

 

De uitspraak van de AbRvS van 4 april 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1143 is noemenswaardig omdat het college zich in deze zaak, naar het oordeel van de Afdeling er voldoende van heeft verzekerd dat het Natura 2000-gebied voldoende draagkracht behoudt voor de in de doelstelling genoemde aantallen van zwarte specht en wespendief. In dit verband verwijst de Afdeling ook nadrukkelijk naar de uitspraak van 11 maart 2015, ECLI:NL:RVS:2015:735, op basis waarvan een Natura 2000-gebied soms tóch kan voldoen aan de doelstelling voor de draagkracht indien minder vogels aanwezig zijn dan het aantal dat in de instandhoudingsdoelstelling voor deze vogelsoort is genoemd.

.

 

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Susan

> Lees meer

Actueel onderzoek Flora en Fauna

05/04/2018

 

In de uitspraak van de AbRvS van 4 april 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1121 gaat het om de vraag of het college in verband met een beoogde uitbreiding van een golfbaan op basis van voldoende actueel onderzoek tot de conclusie was gekomen dat geen ontheffing nodig was ingevolge art. 75 Ffw (oud). De rechtbank kwam tot het oordeel van niet, maar de Afdeling oordeelt in deze zaak anders.

In verband met het project zijn een aanzienlijk aantal onderzoeken in het kader van de Ffw is verricht. Genoemd kunnen worden onder meer ecologische onderzoeken daterend uit 2007, 2009 en 2010, alsmede diverse vleermuisonderzoeken in 2006, 2009 en 2010, en een Beheerplan met bijlagen van juli 2013.

 

> Lees meer