Archief 08/2018

Conclusie AG over PAS: PAS in beginsel een geschikt instrument, maar aanpassing is nodig

22/08/2018

 

Op 25 juli jl heeft AG J. Kokott op de door de Afdeling gestelde pre-judiciële vragen over de PAS een conclusie genomen. Hieronder volgen, heel kort, enkele belangrijke overwegingen uit deze lezenswaardige conclusie.

De AG juicht een centraal planningsinstrument zoals de PAS in beginsel toe. Een integrale beoordeling is niet alleen geschikt, maar ook een noodzakelijk instrument. De beoordeling moet echter volledige, precieze en definitieve constateringen bevatten die elke redelijke wetenschappelijke twijfel over de gevolgen van depositie kunnen wegenemen.

 

> Lees meer