Archief 10/2018

Natuurvergunning vernietigd wegens wetenschappelijke twijfel en ondanks ontbreken voorkeursmethode

11/10/2018

 

Natuurvergunning vernietigd wegens wetenschappelijke twijfel ondanks ontbreken voorkeursmethode

In de uitspraak van de AbRvS van 10 oktober 2018, ECLI NL:2018:3282 wordt een Nbw 98-vergunning bestreden. De vergunde wijziging heeft een toename van stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitats tot gevolg. Met gebruikmaking van de PAS is de vergunning verleend. De Afdeling heeft deze zaak niet aangehouden, ondanks de door de Afdeling gestelde prejudiciële vragen over de PAS omdat het geschil zich toespitst op de wijze van berekening van de stikstofdepositie..

 

> Lees meer