Archief 12/2018

Windpark Zeewolde: geen verdeling van schaarse rechten

20/12/2018

 

In de uitspraak van de AbRvS van 19 december 2018,  gaat het om een Rijksinpassingsplan (RIP) en aanverwante besluitvorming. Het RIP voorziet in 91 nieuwe windturbines en in de sanering van 221 bestaande windturbines in het zuidelijk deel van Flevoland. Naar aanleiding van een verzoek van de voorzitter van de Afdeling heeft A-G Widdershoven in deze procedure op 6 juni 2018 een conclusie uitgebracht over het onderwerp 'schaarse publieke rechten”.

Appellanten betogen onder meer dat schaarste is gecreëerd, omdat in het Regioplan (Structuurvisie) staat dat het windpark door één initiatiefnemer dient te worden gerealiseerd, terwijl er op dat moment meer gegadigden waren. Vervolgens is met het RIP dan wel de omgevingsvergunning een schaars recht toegedeeld aan Windpark Zeewolde B.V. Ook wordt aangevoerd dat in het RIP het uitgangspunt dat in een projectgebied een project van opschalen en saneren door één initiatiefnemer wordt uitgevoerd, niet mocht worden gehanteerd.

 

> Lees meer