Alleen bij onherroepelijke Wnb-vergunning geen passende beoordeling bestemmingsplan

 

 

In de uitspraak van de AbRvS van 19 februari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:508, wordt  een aantal artikelonderdelen uit het bestemmingsplan Landelijk gebied Bronckhorst vernietigd wegens strijd met de Wnb.

 

Het gaat onder meer om een onderdeel waarop, naar het oordeel van de Afdeling, een beroep wordt gedaan op art. 2.8, tweede lid Wnb op basis waarvan geen passende beoordeling gemaakt hoeft te worden als deze geen nieuwe inzichten en gegevens kan opleveren over de significante gevolgen van het plan. De Afdeling verwijst naar de uitspraak Dalfsen, op basis waarvan sprake moet zijn van een één op één inpassing van een in rechte onaantastbare vergunning (ECLI:NL:RVS:2016:2271).  

 

 

Volgens het voorliggende bestemmingsplan is er (kort gezegd) geen sprake van een toename van stikstofdepositie als een ten tijde van de vaststelling van dit bestemmingsplan verleende Wnb vergunning na vaststelling van het bestemmingsplan onherroepelijk wordt en waarvoor een passende beoordeling is gemaakt. De Afdeling is van oordeel dat, omdat dit artikel geen onaantastbare vergunning vereist, het strijdig is met art. 2.8, derde lid.

 

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Susan