Beginsel van relativiteit en Wnb: indirect bedrijfseconomisch belang

 

 

In de uitspraak van de AbRvS van 13 november 2019 heeft de Afdeling de behandeling van de beroepen, die zijn gericht tegen het bestemmingsplan “West-Terschelling, paviljoen de Walvis” aangehouden vanwege de gestelde pre-judiciële vragen over het PAS.

 

De appellante die beroepsgronden naar voren heeft gebracht over stikstofdepositie is eigenaar van gronden buiten het betreffende Natura 2000 gebied en heeft een bedrijfseconomisch belang bij het verkopen cq. verhuren van de daar te bouwen woningen en recreatieappartementen. De vraag is of de Wnb strekt tot bescherming van dit belang. De Afdeling overweegt dat geen sprake is van een rechtstreeks bedrijfsbelang ten gevolge van een aantasting van het Natura 2000-gebied. Het belang van de toekomstige bewoners van de woningen en huurders van de recreatieappartementen werkt hooguit indirect door in het bedrijfseconomische belang van appellante. Daarmee staat dit belang in een te ver verwijderd belang met het belang van de natuurbescherming om verwevenheid tussen de belangen aan te nemen. Het betoog met betrekking tot stikstofdepositie blijft om die reden buiten bespreking. Achteraf had deze zaak dus niet aangehouden te worden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Susan