bestemmingsplan onherroepelijk : aanwijzingsbesluit, profieldocument en beheerplan

Bestemmingsplan “Almere Poort West en Pampushout” onherroepelijk: aanwijzingsbesluit, profieldocument en beheerplan.

De uitspraken van de Afdeling over de PAS hebben tijdens het zomerreces al voor veel projecten en plannen geleid tot (op zijn minst) uitstel, zo niet tot afstel. Genoemd kunnen worden het bestemmingsplan Melickerveld Roermond (486 woningen) (ECLI:NL:RVS:2019:2756), de verbindingsweg Ladonk Kapel (ECLI:NL:RVS:2019:2765), het Future Center Wageningen (ECLI:NL:RVS:2019:2755) en het duurzame Industriepark Cranendonk (ECLI:NL:RVS:2019:2800).

 

Lezende de uitspraak van de AbRvS van 21 augustus 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2835 lijkt het op het eerste gezicht dezelfde kant op te gaan voor het bestemmingsplan “Almere Poort West en Pampushout”. Ook in deze uitspraak heeft de raad ten onrechte verwezen naar de passende beoordeling dien te grondslag ligt aan de PAS. In dit geval leidt dit evenwel niet tot vernietiging, gelet op de omstandigheid dat in het Markermeer en IJmeer geen voor stikstofgevoelige habitattypen aanwezig zijn. Weliswaar wordt in het aanwijzingsbesluit gesproken van stikstofgevoelige kranswierwateren (H3140), maar in het Natura 2000 profieldocument is aangegeven dat dit type, met name in de randmeren, niet gevoelig is voor stikstofdepositie. De Afdeling vindt ook steun in het beheerplan waarin staat dat geen sprake is van een knelpunt als gevolg van stikstofdepositie.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Susan