schorsing natuurvergunning, ook al gaat het om een toename van 0,05 mol/ha/jaar

 

Een van onze trouwe lezer van flits wees mij op de uitspraak van de Voorzieningenrechter van de AbRvS van 14 maart 2019, 2016093/1/R2, die ik had gemist: waarvoor dank!

Het gaat om een verzoek om schorsing van een natuurvergunning, die leidt tot een toename van depositie op hexagonen waarvoor meer dan 60% van de ontwikkelingsruimte in segment 2 is toebedeeld én waarbij de vergunde situatie niet is gerealiseerd. Verwezen wordt naar de uitspraak van 9 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:795, waarin de Afdeling uiteen gezet heeft in welke gevallen aanleiding bestaat tot het treffen van een voorlopige voorziening.

 

Het college stelt dat niet wordt voldaan aan de voorwaarden omdat de depositietoename niet plaatsvindt op hexagonen waarvoor meer den 60% van de ontwikkelingsruimte in segment 2 is toegedeeld, maar voor toenames tot 0,05 mol/ha/jaar. Hiervoor zou geen ontwikkelingsruimte benodigd zijn.

De Voorzieningenrechter ziet geen aanknopingspunt voor het standpunt dat een toename van 0,05 mol/ha/jaar geen ontwikkelingsruimte toebedeeld zou hoeven worden. Om die reden wordt de vergunning geschorst.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Susan