voldoende draagkracht leefgebied zwarte specht en wespendief

 

De uitspraak van de AbRvS van 4 april 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1143 is noemenswaardig omdat het college zich in deze zaak, naar het oordeel van de Afdeling er voldoende van heeft verzekerd dat het Natura 2000-gebied voldoende draagkracht behoudt voor de in de doelstelling genoemde aantallen van zwarte specht en wespendief. In dit verband verwijst de Afdeling ook nadrukkelijk naar de uitspraak van 11 maart 2015, ECLI:NL:RVS:2015:735, op basis waarvan een Natura 2000-gebied soms tóch kan voldoen aan de doelstelling voor de draagkracht indien minder vogels aanwezig zijn dan het aantal dat in de instandhoudingsdoelstelling voor deze vogelsoort is genoemd.

.

 

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Susan

Het ging in deze zaak op de exploitatie van een recreatieterrein die, naar het oordeel van de Afdeling, niet leidt tot een aantasting van de omvang en de kwaliteit van het leefgebied. Voor de onderbouwing van dit oordeel zij verwezen naar r.o. 8.3