Gefilterd op Nadeelcompensatie

Planschade in relatie tot Natuurschoonwet 1928, de Boswet en de Nbw 98

Nadeelcompensatie

In de uitspraak van de AbRvS van 5 augustus 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2468, stelt appellante zich op het standpunt dat aan haar ten onrechte geen tegemoetkoming in geleden planschade is toegekend. Het gaat om een perceel dat in het oude planologische regime een agrarische bestemming had, waarvan de bestemming is gewijzigd in een bestemming ‘natuur’. Appellante bestrijdt de juistheid van het advies van SAOZ waarin de waarde van het perceel is bepaald en waarbij rekening is gehouden met de wettelijke beperkingen van de Natuurschoonwet 1928 en de Boswet. De conclusie is dat er geen sprake is van waardevermindering.

> Lees meer