Kosten

Het honorarium wordt in beginsel bepaald aan de hand van de bestede tijd en het uurtarief. Het basistarief bedraagt Euro 210,- per uur exclusief 21% BTW. Er wordt geen kantooropslag van 6% in rekening gebracht. In de regel wordt maandelijks gefactureerd.

Waar sprake is van een relatief gering belang en een geringe draagkracht wordt een lager tarief gehanteerd dan € 210,-. Verschotten worden doorbelast. Verschotten zijn kosten van derden zoals griffierecht en deurwaarderskosten, maar ook uittreksels zoals van de gemeente en van de Kamer van Koophandel.