Archief 09/2019

Stikstof: niet alles kan

25/09/2019

Op 25 september 2019 heeft het adviescollege stikstofproblematiek een eerste advies “Niet alles kan” uitgebracht. Voor dit advies was de belangrijkste vraag onder welke voorwaarden op korte termijn toestemming kan worden verleend aan activiteiten die stikstofuitstoot veroorzaken.

 

> Lees meer

Actualiteitenmiddagen SAM op 29 oktober in Zwolle en op 14 november in Roermond

13/09/2019

De advocaten van SAM bereiden zich weer voor op de halfjaarlijkse actualiteitenmiddagen. De belangrijkste uitspraken op het gebied van omgevingsrecht van de Afdeling komen aan de orde. De middagen staan open voor ambtenaren en zijn kosteloos. Bent u ook weer van de partij? U kunt zich opgeven via contact@susanschaap.nl 

Graag tot ziens, groet Susan 

> Lees meer

Passende beoordeling in verband met grondwateronttrekkingen: maatregelen staan onvoldoende vast

11/09/2019

Passende beoordeling in verband met grondwateronttrekkingen: maatregelen staan onvoldoende vast

In de uitspraak van de AbRvS van 11 september 2019 wordt opgekomen tegen de voorziene uitbreiding van de papierindustrie in het bestemmingsplan. De uitbreiding leidt tot extra grondwateronttrekkingen, hetgeen een negatief effect kan hebben op grondwaterafhankelijke habitattypen in omringende Natura 2000 gebieden.  

Volgens de passende beoordeling zijn er verschillende opties aan (nog te onderzoeken) maatregelen die significant negatieve effecten als gevolg van verdroging binnen de Natura 2000-gebieden kunnen voorkomen/opheffen, met als uiterste maatregel het gebruik van drinkwater, waardoor er volgens de passende beoordeling in het geheel geen extra grondwateronttrekkingen plaats zullen vinden.

 

> Lees meer