Archief 11/2019

Belang bij beroepsprocedure van een vervallen natuurvergunning: art. 17.2 Wet milieubeheer

07/11/2019

 

 

In de uitspraak van de AbRvS van 6 november 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3733 gaat het om een tijdelijke Nwb (oud) vergunning uit augustus 2016 voor het voortzetten van de activiteiten van ENCI op een kalksteengroeve en een cementproductlocatie.  De vergunning was verleend tot 1 juli 2019. In verband met de prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie over de PAS was ook deze zaak aangehouden. De zaak is behandeld op 26 september 2019 en op dat moment was de voorliggende vergunning al komen te vervallen.

 

> Lees meer