Archief 01/2020

bestemmingsplan is herhaling of voortzetting van een project

30/01/2020

In de uitspraak van 29 januari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:288 heeft de Afdeling een beroep op art. 2.8 lid 9 Wnb gehonoreerd. De raad van Epe behoefde in dit geval voor de in het bestemmingsplan voorziene ontwikkelingen geen passende beoordeling te maken omdat op 18 oktober 2007 al een Wnb vergunning (toen Nbw 98 vergunning) was verleend. In die vergunning was verwezen naar de Ontwikkelvisie BV Landgoed Tongeren en een effectbeoordeling op basis waarvan geen significant negatieve gevolgen te verwachten zijn met de vergunde ontwikkelingen.

 

 

 

> Lees meer

verwachte voordelen van beschermensmaatregelen staan voldoende vast voor vaarverbinding Reevediep

15/01/2020

Verwachte voordelen van beschermensmaatregelen staan voldoende vast voor vaarverbinding Reevediep

Bij uitspraken van 24 december 2019, ECLI:NL:RVS:2019:4360  (projectplan IJseldelta Zuid voor de doorgaande vaarverbinding Reevediep) en ECLI:NL:RVS:2019:4359 (bestemmingsplan Reeve (600 woningen)) is door de AbRvS na jarenlange procedures groen licht gegeven voor het “gehele project”.

n

> Lees meer