Archief 02/2020

Alleen bij onherroepelijke Wnb-vergunning geen passende beoordeling bestemmingsplan

20/02/2020

 

 

In de uitspraak van de AbRvS van 19 februari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:508, wordt  een aantal artikelonderdelen uit het bestemmingsplan Landelijk gebied Bronckhorst vernietigd wegens strijd met de Wnb.

 

Het gaat onder meer om een onderdeel waarop, naar het oordeel van de Afdeling, een beroep wordt gedaan op art. 2.8, tweede lid Wnb op basis waarvan geen passende beoordeling gemaakt hoeft te worden als deze geen nieuwe inzichten en gegevens kan opleveren over de significante gevolgen van het plan. De Afdeling verwijst naar de uitspraak Dalfsen, op basis waarvan sprake moet zijn van een één op één inpassing van een in rechte onaantastbare vergunning (ECLI:NL:RVS:2016:2271).  

 

 

> Lees meer

verzet tegen kennelijke gegrondverklaring beroep

13/02/2020

 

 

In de uitspraak van de AbRvS van 10 februari 2020: ECLI:NL:RVS:2020:410 gaat het om een procedure in verband met verzet tegen een uitspraak van de Afdeling van 11 september 2019. Onder verwijzing naar de PAS uitspraak van 29 mei 2019 had de Afdeling die zaak vereenvoudigd afgedaan en de betreffende ontvankelijke beroepschriften gegrond verklaard die waren gericht tegen de bestemming “Groen” en “Bedrijventerrein” uit het bestreden bestemmingsplan wegens strijd met de Wnb.

 

 

> Lees meer