Archief 03/2020

Stikstof en bestemmingsplan buitengebied: wat kan er allemaal misgaan?

05/03/2020

 

In de uitspraak van de AbRvS van 4 maart 2020, ECLI:NL:RVS:2020:684 gaat het om een bestemmingsplan “Landelijk gebied 2015” waarin de raad van Aalten in verband met het voorkomen van een toename van stikstofdepostie een plafond heeft opgenomen voor het zogenaamde “rechtsgeldige bestaande gebruik” van een veehouderijen. Wat gaat er allemaal mis?

 

> Lees meer

overnachtingshaven Lobith voldoet aan voorwaarden ADC-toets

05/03/2020

 

In de zeer omvangrijke uitspraak van de AbRvS van 4 maart 2020, ECLI:NL:RVS:2020:682 is het inpassingsplan "Overnachtingshaven Lobith" aan de orde. In deze zaak acht de Afdeling het aanvullende onderzoek naar stikstof voldoende, maar de uitvoering van het Inpassingsplan leidt wel tot verlies van een aantal prioritaire habitattypen en tot verlies van leefgebied van vogelsoorten. Om die reden dient te worden voldaan aan de voorwaarden van de zogenaamde ADC-toets waarop uitgebreid bij stilgestaan wordt. Vanwege de signaleringsfunctie van deze flits wordt in het algemeen gewezen op r.o. 18-39.

 

> Lees meer