Archief 05/2020

Passende beoordeling Net op Zee blijft overeind ondanks generieke beoordeling

15/05/2020

 

 

In de uitspraak van de AbRvS van 13 mei 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1230 gaat het onder meer om een Wnb-vergunning die is verleend ter uitvoering van het Rijksinpassingsplan “Net op zee”. Het RIP maakt het mogelijk dat de platforms van twee windparken worden aangesloten op een landelijk hoogspanningsnet door het aanleggen van ondergrondse hoogspanningskabels.

 

> Lees meer