Archief 09/2020

Afschot edelherten Oostvaardersplassen, art. 3:17 Wnb ivm de instandhoudingsdoelstellingen

17/09/2020

 

In de uitspraak van de AbRvS van 16 september 2020 gaat het om een hoger beroepzaak (ingesteld door GS en Staatsbosbeheer) met betrekking tot een verleende ontheffing ingevolge art. 3:17 Wnb om een populatie edelherten die leven in de Oostvaardersplassen, door afschot te beperken tot het aantal van 490. De rechtbank Midden Nederland heeft de opdracht tot afschot herroepen (19/1544 en 19/1619).

 

> Lees meer

belanghebbende begrip, beginsel van relativiteit en overtreding uitvoering ontheffing Ffw (oud)

09/09/2020

Belanghebbende begrip, beginsel van relativiteit en overtreding uitvoering ontheffing Ffw (oud)

 

In de zeer uitgebreide en lezenswaardige uitspraak van de AbrvS van 2 september 2020, ECLI:NL:RVS:2091 gaat het (onder meer) om het ingestelde Hoger Beroep van de provincie Friesland en de gemeente Opsterland tegen een uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland (17/3983) waarin deze een aantal overtredingen heeft vastgesteld van maatregelen die getroffen moesten worden ingevolge een ontheffing Ffw (oud) voor de heropening van het Polderhoofdkanaal. Omdat er geen zicht is op legalisatie had de provincie niet mogen afzien van handhavend optreden op het verzoek van een omwonende (appellante 3).

 

 

> Lees meer