Archief 12/2020

indirecte toets aan herbegrenzingsbesluit Natuur Netwerk Brabant

17/12/2020

 

In de uitspraak van de AbRvS van 16 december 2020,  ECLI:NL:RVS:2020:2999, gaat het om een uitbreiding van een bedrijventerrein bestemmingsplan (Automotive Campus) voor de mobiliteitssector. Appellant vreest (onder meer) dat de beoogde ontwikkeling nadelige gevolgen heeft voor het Coovelsbos (een NNB-gebied). Zo stroomt De Schootense Loop door het plangebied.

Op verzoek van de gemeente Helmond hebben GS daarom de begrenzing van het NNB met toepassing van de zogenoemde "saldobenadering" in artikel 5.4 van de Verordening gewijzigd,

 

> Lees meer

Samenhangende zaken in de zin van het Besluit proceskosten bestuursrecht

17/12/2020

 

 

In de uitspraak van de AbRvS van 16 december 2020,ECLI:NL:RVS:2020:3004 hadden GS van Fryslân bij 23 afzonderlijke besluiten vergunning verleend op grond van de Wnb voor het exploiteren en/of uitbreiden en wijzigen van agrarische bedrijven. Deze vergunningen zijn door de rechtbank Noord Nederland vernietigd onder verwijzing naar de uitspraak van de Afdeling van 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1603 (de PAS uitspraak).  GS komen in hoger beroep uitsluitend op tegen de proceskostenveroordeling van € 23.552,00. Volgens GS is geen sprake van een aan hen te wijten onrechtmatigheid omdat in de periode tussen het besluit op bezwaar en de uitspraak van de rechtbank het wettelijk kader waaraan de vergunningen dienden te worden getoetst is gewijzigd.

 

 

> Lees meer