Archief 02/2021

Waneer mogen voorschriften worden verbonden aan een ontheffing voor vogels?

24/02/2021

 

 

In de tussenuitspraak van de AbRvS van 24 februari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:387 gaat het om een verleende Wnb-vergunning voor het oprichten en in werking hebben van windturbines op Windpark Oostpolder. Deze uitspraak is interessant vanwege de uitgebreide overwegingen van de Afdeling die betrekking hebben op de vraag wanneer voorschriften kunnen worden verbonden aan een verleende ontheffing voor vogels ingevolge art. 3.3, vierde lid Wnb. De Afdeling verwijst allereerst naar de uitspraak van 11 oktober 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2742 r.o. 4.3. Hieruit blijkt dat het bevoegde gezag beleidsruimte toekomt, maar dat de rechter toetst of alle in aanmerking zijnde belangen zijn meegewogen. Een voorschrift aan een ontheffing moet bovendien voldoende concreet en geobjectiveerd zijn (AbRvS 16 augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2206 r.o. 7.2).

 

 

> Lees meer