Archief 11/2021

inzet bedrijf voor externe saldering alleen mogelijk als natuurwaarden op andere wijzen zijn geborgd

25/11/2021

Inzet bedrijf voor externe saldering alleen mogelijk als natuurwaarden op andere wijzen zijn geborgd

In de tussenuitspraak van de AbRvS van 24 november 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2627 gaat het om een verleende Wnb-vergunning voor de realisatie en de ingebruikname van het project ‘ontwikkeling Oostelijke Langstraat”.

Vaststaat dat de stikstofdepositie afkomstig van wegverkeer in dit project in AERIUS Calculator is berekend met behulp van SRM2. Er is rekening gehouden met een maximale rekenafstand van 5 km. Met verwijzing naar de uitspraak van 20 januari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:105, komt de Afdeling tot het oordeel dat niet is uitgesloten dat de natuurlijke kenmerken van omliggende Natura 2000-gebieden zullen worden aangetast.

 

> Lees meer