Archief 12/2021

Niet meer dweilen met de kraan open met oude stikstofrechten

10/12/2021

De uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant van 8 december 2021, ECLI:NL:RBOBR;2021:6389 gaat over drie zaken rondom de Amercentrale: een beroep tegen een weigering om te handhaven, een beroep tegen een weigering om een oude natuurvergunning uit 2011 in te trekken en een beroep tegen een nieuwe Wnb-vergunning. De Amercentrale is sinds 1952 in bedrijf met verschillende eenheden die stroom en warmte opwekken. Van belang is dat eenheid 8 in 1980 in bedrijf is genomen en sinds 2015 niet meer in werking is. Op dit moment is alleen eenheid 9 nog operationeel. Verder is het zo dat ten tijde van de beslissing tot weigering om de Nbw-vergunning in te trekken, de nieuwe Wnb-vergunning nog niet was verleend. De Wnb-vergunning was toen wel aangevraagd.

 

> Lees meer