Archief 03/2022

cumulatie onderzoek Wnb

31/03/2022

Cumulatie onderzoek Wet natuurbescherming

 

In de uitspraak van de AbRvS van 30 maart 2022, ECLI:NL:RVS:2022, komen appellanten op tegen de komst van een clubhuis aan een motortoerclub. Appellanten beroepen zich op cumulatie, maar in dit geval maakt het bestemmingsplan geen gebruik mogelijk waarbij een bijdrage groter dan 0,00 mol/ha/jr aan stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden optreedt. Om die reden hoeft de raad geen onderzoek naar cumulatieve effecten in verband met deze activiteiten hoeven uit te voeren (vergelijk de uitspraak van de Afdeling van 8 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1573).

In de uitspraken van 30 maart 2022, ECLI:NL:RVS:2022:948 en 953 gaat het om natuurvergunningen voor de garnalenvisserij in Nederlandse Natura 2000-gebieden voor een bepaalde tijd. Deze vergunningen zijn in een eerdere rond ook al eens vernietigd omdat toen de cumulatieve gevolgen niet in kaart waren gebracht. De minister heeft de Wnb-vergunning vervolgens in stand gelaten. Volgens de minister volgt uit een addendum dat de cumulatieve gevolgen van de Nederlandse en Belgische garnalenvisserij in de Westerschelde niet significant zijn. 

 

 

> Lees meer

compenserende maatregelen ontheffing Wnb en borging bestemmingsplan?

23/03/2022

In de uitspraak van de AbRvS van 16 maart 2022, ECLI:NL:RVS:2022:771 gaat het om een bestemmingsplan voor 152 woningen in het centrum van Oirschot. Appellant betoogt dat het bestemmingsplan niet uitvoerbaar is omdat de bestemming "Groen" zich niet verhoudt tot de compenserende maatregelen behorende bij de Wnb-ontheffing die eerder voor de wezel, bunzing en kamsalamander is verleend. Op grond van de planregels is het namelijk mogelijk is om parkeer-, speel- en nutsvoorzieningen te realiseren op en nabij de gronden die gebruikt zullen worden voor de compenserende maatregelen. De compenserende maatregelen en de werking daarvan zijn volgens appellant onvoldoende gewaarborgd in het plan.

 

> Lees meer