Archief 10/2020

in de wereld van de Efteling kan niet worden volstaan met voortoets

16/10/2020

In de wereld van de Efteling kan niet worden volstaan met voortoets

In de uitspraak van de AbRvS van 14 oktober 2020 is het bestemmingsplan "Wereld van de Efteling 2030" aan de orde. Het gaat om een beoogde uitbreiding die heeft geleid tot een zeer uitgebreide uitspraak.

Met betrekking tot Natura 2000 en relativiteit staat de dichtstbijzijnde woning van een van de appellanten op ongeveer 80 meter afstand tot het gebied “Loonse en Drunense Duinen&Leemkuilen. Daartussen is geen sprake van bebouwing en de aanwezigheid van de N261 doet niet af aan de verwevenheid met dit gebied. Deze appellant kan zich beroepen op de normen voor gebiedsbescherming uit de Wnb.

 

> Lees meer

Uitvoerbaarheidstoets inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk in verband met art. 2.8 Wnb

01/10/2020

Uitvoerbaarheidstoets inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk in verband met art. 2.8 Wnb en te laat ingebrachte beroepsgronden

In de lezenswaardige uitspraak van de AbRvS van 30 september 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2318 hebben PS van Noord Brabant uitvoering gegeven aan de tussenuitspraak van 13 november 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3836  van de Afdeling met betrekking tot het inpassingsplan “Logistiek Park Moerdijk” Er was in eerste instantie (onder meer) verwezen naar de PAS.

 

> Lees meer