Archief 08/2019

Gebiedsbeperkingsbesluiten

29/08/2019

 

 

Het gaat in de uitspraak van de AbRvS van 28 augustus 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2913 om besluiten waarin beperkingen zijn gesteld aan de toegang tot Natura 2000-gebieden. Het is Burgerluchtvaartverkeer niet toegestaan om 1.000 of lager te vliegen vanwege vogelbescherming.

 

> Lees meer

project specifieke passende beoordeling onvoldoende zeker

29/08/2019

 

 

In de uitspraak van de AbRvS van 28 augustus 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2909, zijn twee bestemmingsplannen aan de orde, een voor de uitbreiding van een bedrijventerrein, een voor de ontsluiting van dit terrein. het bedrijventerrein was aangewezen als prioritair project. Vanwege de discussie over de PAS is een zogenaamde project specifieke passende beoordeling gemaakt, die inhoudt dat ook zonder gebruik te maken van de in het PAS gereserveerde ontwikkelingsruimte, de Natura 2000-gebieden niet worden aangetast.

 

> Lees meer

bestemmingsplan onherroepelijk : aanwijzingsbesluit, profieldocument en beheerplan

21/08/2019

Bestemmingsplan “Almere Poort West en Pampushout” onherroepelijk: aanwijzingsbesluit, profieldocument en beheerplan.

De uitspraken van de Afdeling over de PAS hebben tijdens het zomerreces al voor veel projecten en plannen geleid tot (op zijn minst) uitstel, zo niet tot afstel. Genoemd kunnen worden het bestemmingsplan Melickerveld Roermond (486 woningen) (ECLI:NL:RVS:2019:2756), de verbindingsweg Ladonk Kapel (ECLI:NL:RVS:2019:2765), het Future Center Wageningen (ECLI:NL:RVS:2019:2755) en het duurzame Industriepark Cranendonk (ECLI:NL:RVS:2019:2800).

 

> Lees meer

referentiesituatie herplantplicht houtopstanden en toeslagen

21/08/2019

 

In de uitspraak van de AbRvS van 21 augustus 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2823 is een hoger beroep tegen een besluit als bedoeld in art. 4.5 Wnb aan de orde (compensatie op andere grond). Het gaat om compensatie van de herplantplicht op het perceel van een voormalige camping. 

> Lees meer

Ontgrondingenvergunningen die leiden tot toename 0,02 mol/ha/jaar blijven in stand

21/08/2019

 

In de uitspraak van de AbRvS van 21 augustus 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2822 is een drietal vergunningen verleend voor de ontgronding van percelen.

Allereerst  verwijs ik naar de uitgebreide en lezenswaardige conclusie van de Afdeling waarom er geen m.e.r.-plicht of m.e.r.-beoordelingsplicht in deze zaak aan de orde is (r.o. 7).

Uit een verrichte Aerius-berekening  blijkt dat de vergunningen ertoe leiden dat er een toename van stikstofdepositie plaatsvindt op het betreffende Natura 2000-gebied van 0,02 mol/ha/jaar. Het college meent dat dit niet leidt tot significant negatie effecten.

 

> Lees meer

Geslaagde ADC-toets leidt tot onherroepelijk bestemmingsplan “Kempenbaan-West”

21/08/2019

 

In de zaak die heeft geleid tot de uitspraak van de AbRvS van 24 juli 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2560, heeft de raad van de gemeente Veldhoven in oktober 2018 het hierboven genoemde bestemmingsplan  gewijzigd vastgesteld en een aanvulling op de passende beoordeling met een ADC-toets uitgevoerd. De raad heeft daarmee de PAS uitspraken van de Afdeling niet afgewacht. 

> Lees meer