Archief 10/2021

Referentiesituatie en intern salderen

21/10/2021

 

In de uitspraak van de AbRvS van 20 oktober 2021, nr. 202005526/1/R2 gaat het om een Wnb vergunning voor het uitbreiden van de huidige inrichting met een derde afvalverbrandingslijn bij afvalverwerkingsbedrijf EEW in Oosterhorn. Allereerst is de rechtbank, naar het oordeel van de Afdeling, ten onrechte tot het oordeel gekomen dat de Wnb-vergunning van 15 november 2019 niet in stand kan blijven omdat die gebaseerd is op de Nbw 1998-vergunning van 13 juni 2007, die van rechtswege zou zijn vervallen. Deze uitleg is in strijd met de wettelijke systematiek van de Nbw 1998 en de huidige Wnb. De Afdeling verwijst daarbij naar haar uitspraken van 9 april 2014 (ECLI:NL:RVS:2014:1211), die van 26 april 2017, onder 3.3, (ECLI:NL:RVS:2017:1142).

 

> Lees meer

juridische knelpunten

21/10/2021

 

 

In drie afzonderlijke uitspraken van 20 oktober 2021 heeft de AbRvS een oordeel gegeven over de komst van windpark De Pals (ECLI:NL:RVS:2021:2304,  ECLI:NL:RVS:2021:2305 en ECLI:NL:RVS:2021:2306)

 

 

> Lees meer